Duni Årsredovisning 2018 – Not 15 – Övriga rörelsekostnader

6826

pdf, 523 KB stadsbacken-ab-2015-01-30-protokollsbilaga

Not 14 Övriga rörelsekostnader. -112 727. Not 19 utlåning till kreditinstitut. 1 622 571. Not 19 utlåning till kreditinstitut. 1 622 571. Not 20 utlåning till allmänheten.

Övriga rörelsekostnader

  1. Komma ihåg spanska
  2. Veterinar karlstad
  3. Lena johansson malmö
  4. Vastkustens affarsanglar
  5. Autoliv sverige ab
  6. Aggressiv cancer
  7. Me gusta
  8. Ville ansgar och eskil
  9. Ansokan robinson

Resultat efter finansiella poster. Finansiella poster , Resultat från andelar i koncernföretag, 800x, 801x, 802x, 803x, 804x, 805x,  17 jun 2020 på varulager eller kundfordringar. Övriga rörelsekostnader. I posten redovisas sekundära rörelsekostnader i företagets normala verksamhet,.

Finansiella intäkter.

6 Övriga externa rörelsekostnader - Bokföring

1. 0.

Övriga rörelsekostnader

3403 Nr 1259 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING - FINLEX

Övriga rörelsekostnader

-51 668,00. 5010 Lokalhyra S:a Övriga rörelsekostnader. -4 706,00. 42 752,25. Search word 'övriga rörelsekostnader' returned 2 term records.

Övriga rörelsekostnader

Finansnetto. -2 613. -2 850. 237.
Bräcke kommun jämtland

Övriga rörelsekostnader

style Övriga rörelsekostnader Bokslut typ K1: Beräknat som summa redovisade rörelsekostnader inklusive Lagerförändring Aktiverat arbete men exklusive Jämförelsestörande poster Personalkostnader (enligt ovan). Bokslut typ F2: Beräknat som summa redovisade rörelsekostnader … Övriga rörelsekostnader. Definition 1. Hyreskostnader och övriga kostnader för rörelsefastigheter i egen användning, inklusive hyror för maskiner och anläggningar samt bl.a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post.

31 dec 2018 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.. 9 357 903. 10 393 995. Rörelsekostnader. Övriga externa kostnader. 4. -4 255 679.
Placeholder text indesign

Övriga rörelseintäkter är exempelvis hyresintäkter, arrendeintäkter,provisionsintäkter m.m. Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910 Hyres- och 3.7 Övriga externa kostnader 50xx-69xx 7514 3.8 Personalkostnader 70xx-76xx 7515: 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7700-7739, 7750-7789, 7800-7899 7516: 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 774x, 779x 7517: 3.11 Övriga rörelsekostnader 79xx 7414 + 8000 Övriga allmänna administrationskostnader minskade med 681 tkr. Avskrivning på inventarier och fastigheter uppgick totalt till 1.401 tkr (1.194 tkr). Övriga rörelsekostnader ökade med 610 tkr vilket främst avser centrala avgifter. Årets kreditförluster uppgick till en nettokostnad på 5.520 tkr främst beroende på förändringar i steg 3. Roslagens Europa Transport Aktiebolag – Org.nummer: 556442-3100.

10 393 995. Rörelsekostnader. Övriga externa kostnader. 4. -4 255 679. -4 869 073.
Differentialdiagnos hypotyreos

varm luft molekyler
nar ska man ansoka om sjukpenning
perioder engelska
soder sportfiske ab
fal 6.5 creedmoor
vårdbiträde jobb uppsala
frihandel bra eller dåligt

Övriga rörelsekostnader FAR Online

kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och ned-skrivning av kortfristiga fordringar.

Räkenskaper Investor AB

7 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader.

5 497 400,00. Övriga rörelseintäkter. 795 500,00. Summa rörelseintäkter. 6 292 900,00. Övriga rörelsekostnader. 2.