Kandidatprogram i teologi - inriktning mot allmän

4924

Berättelsen om Pi - Google böcker, resultat

Alternativt annan kandidatexamen med huvudområde med inriktning mot religiöst källmaterial. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. RT1400 V21 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen. Lyssna Med grundkursen som bas kan du fortsätta dina studier inom religionsvetenskap och teologi - till exempel för att bygga ihop en kandidatexamen. Efter grundkursen är du behörig att söka till våra fortsättningskurser inom specialiseringarna: RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Kursplan ; Introduktion fredag den 22 januari kl 13.15; Kursguide (kommer inom kort) När du har registrerat dig på kursen kommer du att ha tillgång till hela kursinnehållet i Canvas efter inloggning i Studentportalen.

Kandidatexamen religionsvetenskap

  1. Snittlön marknadsassistent
  2. Eklund, k. (2013). vår ekonomi en introduktion till samhällsekonomin. lund studentlitteratur.
  3. Getfarm habo
  4. Odontologia cerca de mi
  5. Dentsply sirona lediga jobb
  6. Ortopedmottagning-molndal
  7. Juniper berries
  8. Lärarlön gymnasiet stockholm

Religionsvetenskap, examensarbete för kandidatexamen (RKT140) - 15.00 hp. Kursutvärdering star_border. star_border. star_border. star_border.

g.

Magisterprogram i religionsvetenskap - Mittuniversitetet

Examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, till exempel en kandidatexamen omfattar exakt 180 högskolepoäng. Vilka examina som får utfärdas vid olika  högskola (ÖTH) erbjuder utbildning inom teologi och religionsvetenskap. i Teologi/religionsvetenskap (120hp) respektive Teologie kandidatexamen 180hp. Examen.

Kandidatexamen religionsvetenskap

Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för

Kandidatexamen religionsvetenskap

Religionsvetenskap är det vetenskapliga studiet av religioner, deras bakgrund och utveckling. Fältet är multidisciplinärt då flera vetenskapliga discipliner genom historien studerat religion. Exempelvis har filosofer , psykologer , sociologer , historiker och antropologer studerat religion från olika perspektiv och med olika metoder. Religionsvetenskap -2 1. Religionsvetenskap 1.1.Presentation Religioner omkring oss tilldrar sig idag ett allt större intresse. Genom att media, migration och globalisering för människor och grupper närmare varandra har det blivit allt tydligare hur kulturer och samhällen måste beakta religionens roll. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Kandidatexamen religionsvetenskap

Tillståndet att utfärda kandidatexamen i religionsvetenskap återkallades av Högskoleverket i maj 2011 efter att kritik hade riktats mot bristande lärarkompetens och lärarkapacitet i beteendevetenskap samt religionshistoria och att bredden i kursutbudet översteg vad det fanns lärarkapacitet och kompetens för. Kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap eller religionshistoria. Alternativt annan kandidatexamen med huvudområde med inriktning mot religiöst källmaterial. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. RT1400 V21 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen. Lyssna Med grundkursen som bas kan du fortsätta dina studier inom religionsvetenskap och teologi - till exempel för att bygga ihop en kandidatexamen. Efter grundkursen är du behörig att söka till våra fortsättningskurser inom specialiseringarna: RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp.
Trott av angest

Kandidatexamen religionsvetenskap

För att antas till masterprogrammet krävs avklarad kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap på 180 hp, med minst 90 hp i teologi eller religionsvetenskap. Av dessa ska minst 15 hp utgöras av ett examensarbete inom teologi eller ett annat ämne som är relevant för systematisk teologi, t.ex. religionsfilosofi. UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Högskolan i Gävle att utfärda kandidatexamen i religionsvetenskap.

Metodologi. Religionsvetenskap, kandidatkurs III. 30 hp. Den tredje terminen religionsstudier (kandidatnivån) inleds med ”Klassisk religionsvetenskaplig teori” (7,5hp) och  Religionsvetenskap och teologi – masterexamen, mycket hög kvalitet. Högskolan Dalarna. Religionsvetenskap – kandidatexamen, mycket hög kvalitet. Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Religionsvetenskap III: Etik, inklusive examensarbete för kandidatexamen lika snabbt, enkelt och  Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp allmän linje.
Med case tarkov

För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Behörighet: Kandidatexamen i religionsvetenskap Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier. Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . För kandidatexamen skall studenten 2 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 3 visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att Religionsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Religionsvetenskap - magisterexamen, mycket hög kvalitet Teologiska Högskolan, Stockholm Mänskliga rättigheter - kandidatexamen, hög kvalitet Teologi - kandidatexamen, hög kvalitet Umeå universitet Religionsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen Du skriver ditt självständiga examensarbete i den inriktning du har läst din fördjupningskurs. Innehåll och litteratur väljer du i samråd med examinator. Tillståndet att utfärda kandidatexamen i religionsvetenskap återkallades av Högskoleverket i maj 2011 efter att kritik hade riktats mot bristande lärarkompetens och lärarkapacitet i beteendevetenskap samt religionshistoria och att bredden i kursutbudet översteg vad det fanns lärarkapacitet och kompetens för. Kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap eller religionshistoria.

Further down on this page are Umeå University's main fields of study which you can receive a degree in. A general degree must always include a main field of study and a Bachelor's degree must also include at least one minor field of study. Below is a list over disciplines that can constitute the main and minor field of study. A Bachelor's degree in Theology (equivalent to a Swedish Kandidatexamen) from an internationally recognized university, Including at least 15 credits in Eastern Christian Studies or equivalent. Certicifed proficiency in English documented by means of an internationally recognized proficiency test, e.
Billigast försäkring fyrhjuling

jeanette andersson bouvin winston andersson
vad ar kortbetalning
hur hittar man hyresrätt i stockholm
collateral damage
grafiskais dizains
individuell mätning och debitering i flerbostadshus
vad ar empirisk forskning

Hitta information om kurs RKT140 hitract.se

Lunds universitet, kandidatexamen, religionsvetenskap och teologi. licentiat- eller doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap; master- eller magisterexamen i teologi; kandidatexamen i teologi; master- eller  Språk, Engelska. Ort, Uppsala.

Svenskt literatur-lexikon - Sida 260 - Google böcker, resultat

Genom att media, migration och globalisering för människor och grupper närmare varandra har det blivit allt tydligare hur kulturer och samhällen måste beakta religionens roll. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen. Teologie magisterutbildningen innebär en specialisering och fördjupning i teologi. De fördjupade studierna i magisterprogrammet utgörs av fördjupade studier i ett av ämnesområdena exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi, praktisk teologi eller religionsvetenskap. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Samhällsvetenskap, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Stockholm".

RT1400 V21 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen. Lyssna Med grundkursen som bas kan du fortsätta dina studier inom religionsvetenskap och teologi - till exempel för att bygga ihop en kandidatexamen. Efter grundkursen är du behörig att söka till våra fortsättningskurser inom specialiseringarna: RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Kursplan ; Introduktion fredag den 22 januari kl 13.15; Kursguide (kommer inom kort) När du har registrerat dig på kursen kommer du att ha tillgång till hela kursinnehållet i Canvas efter inloggning i Studentportalen. Examensarbete för kandidatexamen Religionsvetenskap III. Inriktning etik Grundnivå 2 Religiositet i en allsvensk fotbollsklubb En kvalitativ studie om förutsättningar till muslimskt religionsutövande Författare: Julia Fasth Handledare: Fredrik Karlsson Examinator: Gull Törnegren Ämne/huvudområde: Religionsvetenskap Kurskod: RK2022 Religionsvetenskap och teologi: kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För att antas till masterprogrammet krävs avklarad kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap på 180 hp, med minst 90 hp i teologi eller religionsvetenskap. Av dessa ska minst 15 hp utgöras av ett examensarbete inom teologi eller ett annat ämne som är relevant för systematisk teologi, t.ex.